Polityka plików rennerpolska.com

Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące technologii pozwalających tej Aplikacji na realizację celów opisanych poniżej. Technologie te umożliwiają Administratorowi Danych Osobowych gromadzenie i zapisywanie informacji (na przykład przy wykorzystaniu plików Cookie) oraz korzystanie z zasobów na urządzeniu Użytkownika (na przykład poprzez wykonanie skryptu), podczas gdy ten ostatni korzysta z Aplikacji. Technologie te będą tutaj dla ułatwienia zwane w sposób syntetyczny “Narzędziami Śledzącymi”, chyba że konieczne będzie dokonanie rozróżnienia. Na przykład, chociaż pliki Cookie mogą być używane w przeglądarkach zarówno na urządzeniach stacjonarnych, jak i mobilnych, byłoby niewłaściwe mówić o plikach Cookie w kontekście aplikacji dla urządzeń mobilnych, z uwagi na fakt, że chodzi o Narzędzia Śledzenia wymagających obecności wyszukiwarki. Dlatego też w tym dokumencie termin pliki Cookie jest używany jedynie w celu wskazania tego szczególnego rodzaju Narzędzia Śledzenia. Niektóre cele, do osiągnięcia których wykorzystywane są Narzędzia Śledzenia, mogą ponadto wymagać zgody Użytkownika. Jeżeli zgoda zostanie udzielona, może ona zostać odwołana swobodnie w każdej chwili, zgodnie z instrukcjami zawartymi w tym dokumencie. Ta Aplikacja wykorzystuje Narzędzia Śledzenia, którymi zarządza bezpośrednio (zwane powszechnie “własnymi”) oraz Narzędzia Śledzenia umożliwiające świadczenie usług przez podmioty trzecie (zwane powszechnie “narzędziami trzeciej strony”). Jeżeli nie zostanie to wskazane odmiennie w niniejszym dokumencie, takie strony trzecie mają dostęp do odpowiednich Narzędzi Śledzenia. Czas trwania i termin ważności plików Cookie i innych, podobnych Narzędzi Śledzenia, mogą zmieniać się w zależności od ustawień określonych przez Administratora lub przez każdego trzeciego dostawcę. Niektóre z nich tracą ważność w momencie zakończenia przez Użytkownika sesji przeglądania. W uzupełnieniu informacji zawartych w opisie każdej z niżej wskazanych kategorii Użytkownicy mogą uzyskać wiedzę bardziej szczegółową i aktualizowaną, jak też wszelkie inne mające znaczenie informacje – takie jak obecność innych Narzędzi Śledzenia – zapoznając się z politykami prywatności dostawców trzecich (poprzez udostępnione linki) lub kontaktując się z Administratorem.

Działania bezwzględnie konieczne w celu zapewnienia funkcjonowania tej Aplikacji i świadczenia Usługi

Ta Aplikacja wykorzystuje pliki Cookie zwane powszechnie “technicznymi” lub inne, analogiczne Narzędzia Śledzenia, w celu wykonywania operacji bezwzględnie koniecznych do zapewnienia funkcjonowania lub świadczenia Usługi.

Inne działania przewidujące konieczność wykorzystywania Narzędzi Śledzenia

Wzajemne oddziaływanie i proste funkcjonalności 

Ta Aplikacja wykorzystuje Narzędzia Śledzenia w celu umożliwienia zwykłych interakcji i uruchamiania funkcjonalności pozwalających Użytkownikom na uzyskiwanie dostępu do określonych zasobów Usługi oraz ułatwiających im komunikację z Administratorem.
  • Rejestracja i uwierzytelnienie
Poprzez rejestrację lub uwierzytelnienie Użytkownik zezwala tej Aplikacji na jego identyfikację i udzielenie mu dostępu do usług dedykowanych. W zależności o poniższych informacji usługi rejestracji i uwierzytelnienia mogą być świadczone przez strony trzecie. W takim wypadku ta Aplikacja będzie miała dostęp do niektórych Danych przechowywanych przez usługę trzecią wykorzystaną do rejestracji lub uwierzytelnienia. Niektóre z wskazanych poniżej usług mogą gromadzić Dane Osobowe również dla celów targetowania i profilowania; w celu uzyskania bliższych informacji na ten temat odsyłamy do opisu poszczególnych usług. WordPress.com Single Sign On WordPress.com Single Sign On to usługa rejestracji i uwierzytelnienia świadczona przez Automattic Inc. lub przez Aut O’Mattic A8C Ireland Ltd., w zależności od lokalizacji, w której ta Aplikacja jest używana, powiązana z siecią WordPress.com. Przetwarzane Dane Osobowe: Narzędzie Śledzenia i różne rodzaje Danych, zgodnie z informacjami zawartymi w polityce prywatności usługi. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka Prywatności; Irlandia – Polityka Prywatności. Czas przechowywania:
  • tk_or: 5 lat
  • tk_r3d: 3 dni
  • tk_rl: czas trwania sesji

Poprawa jakości doświadczeń

Ta Aplikacja wykorzystuje Narzędzia Śledzenia w celu zapewnienia użytkownikowi spersonalizowanego doświadczenia, pozwalając na lepsze zarządzania ustawieniami osobistymi i interakcję w sieci i w relacjach z zewnętrznymi platformami.     Wyświetlanie treści platform zewnętrznych Ten rodzaj usług pozwala na wyświetlanie bezpośrednio na stronach tej Aplikacji treści przechowywanych na zewnętrznych platformach, i na wchodzenie z nimi w interakcję. Ten rodzaj usługi może jednak gromadzić dane o ruchu internetowym dotyczącym stron, na których usługa jest zainstalowana, również wtedy, gdy użytkownicy z niej nie korzystają. Google Fonts Google Fonts to usługa wyświetlania stylów czcionek zarządzana przez Google LLC lub przez Google Ireland Limited, w zależności od lokalizacji, w której ta Aplikacja jest używana, umożliwiająca tej Aplikacji na włączenie tych treści do własnych stron. Przetwarzane Dane Osobowe: Dane dotyczące użytkowania i Narzędzie Śledzenia. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka Prywatności; Irlandia – Polityka Prywatności. Font Awesome (Fonticons, Inc. ) Font Awesome to usługa wyświetlania stylów czcionek zarządzana przez Fonticons, Inc. umożliwiająca tej Aplikacji na włączenie tych treści do własnych stron. Przetwarzane Dane Osobowe: Dane dotyczące użytkowania i Narzędzie Śledzenia. Miejsce przetwarzania: Stany Zjednoczone – Polityka Prywatności. Targetowanie i Reklama Ta Aplikacja wykorzystuje Narzędzia Śledzenia w celu dostarczania spersonalizowanych treści handlowych, w oparciu o zachowania Użytkownika i w celu zarządzania, rozpowszechniania i śledzenia ogłoszeń reklamowych. Niektóre z usług wykorzystywanych przez Administratora przystąpiły do Transparency and Consent Framework stowarzyszenia IAB, które promuje odpowiedzialne sposoby przetwarzania danych w sektorze reklamy cyfrowej i zapewnia Użytkownikom większą transparentność i kontrolę nad wykorzystywaniem ich danych dla celów monitoringu reklam. Użytkownicy mogą wyrażać swoje preferencje w odniesieniu do usług reklamowych, przechodząc do panelu ustawień śledzenia reklamy bezpośrednio z poziomu informacji o cookie lub przez specjalny link w tej Aplikacji. Ta Aplikacja przystąpiła do Transparency and Consent Framework stowarzyszenia IAB i spełnia wymogi odnośnych Specyfikacji i Polityk. Ta Aplikacja wykorzystuje oprogramowanie iubenda (numer identyfikacyjny 123) do zarządzania zgodą (“Consent Management Platform”).
  • Reklama Ten rodzaj usług pozwala na wykorzystywanie Danych Użytkownika dla celów informacji handlowej. Powiadomienia wyświetlane są w tej Aplikacji w postaci banerów i w innych formach reklamowych, również w powiązaniu z zainteresowaniami Użytkownika.
Nie oznacza to, że wszystkie Dane Osobowe wykorzystywane są dla tych celów. Dane i warunki użytkowania zostały wskazane poniżej. Niektóre ze wskazanych poniżej usług mogą wykorzystywać Narzędzia Śledzenia w celu identyfikacji Użytkownika lub używać techniki behavioral retargeting, to jest prezentować ogłoszenia reklamowe dostosowane na podstawie zainteresowań i zachowań Użytkownika, zaobserwowanych również poza tą Aplikacją. W celu uzyskania dokładniejszych informacji w tym zakresie zalecamy zapoznanie się z politykami prywatności poszczególnych usług. Zazwyczaj usługi tego typu oferują możliwość wyłączenia śledzenia. W uzupełnieniu do wszelkich funkcji opt-out przewidzianych w którejkolwiek usłudze wskazanej w niniejszym dokumencie, Użytkownik może uzyskać dokładniejsze informacje na temat sposobu wyłączenia reklam opartych na jego zainteresowaniach w specjalnym dziale tego dokumentu, zatytułowanym “Wyłączanie reklam opartych na zainteresowaniach”. Query Click (Query Click Limited) Query Click to usługa reklamowa świadczona przez Query Click Limited. Przetwarzane Dane Osobowe: Dane dotyczące użytkowania i Narzędzie Śledzenia. Miejsce przetwarzania: Zjednoczone Królewstwo – Polityka Prywatności. Czas przechowywania: okres trwania sesji

Jak zarządzać preferencjami i udzielać lub odwoływać zgodę

Istnieje wiele sposobów zarządzania preferencjami w zakresie Narzędzia Śledzenia oraz, w razie konieczności, udzielania i odwoływania zgody: Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami w zakresie Narzędzi Śledzenia bezpośrednio w ustawieniach swoich urządzeń – na przykład mogą uniemożliwić używanie lub przechowywanie Narzędzi Śledzenia. Ponadto, za każdym razem gdy wykorzystanie Narzędzi Śledzenia uzależnione jest od zgody, Użytkownik może udzielić jej lub odwołać taką zgodę poprzez odpowiednie ustawienie swoich preferencji w ramach informacji o plikach cookie, lub też aktualizując te preferencje przy użyciu widżetu ustawień śledzenia, jeżeli jest przewidziany. Dzięki specjalnym funkcjom przeglądarki lub urządzenia jest również możliwe usunięcie wcześniej zainstalowanych Narzędzi Śledzenia. Inne Narzędzia Śledzenia zawarte w pamięci lokalnej przeglądarki mogą zostać usunięte poprzez wymazanie historii przeglądania. Jeżeli chodzi o Narzędzia Śledzenia strony trzeciej, Użytkownicy mogą zarządzać preferencjami i odwoływać zgodę przy wykorzystaniu odpowiedniego linku (jeżeli jest dostępny), używając narzędzi opisanych w Polityka Prywatności strony trzeciej lub kontaktując się bezpośrednio z nią.

Ustawienia dotyczące Narzędzi Śledzenia

Użytkownicy mogą znaleźć informacje o zarządzaniu plikami Cookie w niektórych najbardziej popularnych przeglądarkach: Użytkownicy mogą ponadto zarządzać niektórymi Narzędziami Śledzenia dla aplikacji mobilnych, wyłączając je poprzez specjalne ustawienia w urządzeniu, takie jak ustawienia w zakresie reklamy dla urządzeń mobilnych lub ustawienia dotyczące ogólnie monitorowania (Użytkownicy mogą zapoznać się z ustawieniami urządzenia w celu znalezienia tych właściwych).

Wyłączanie reklam opartych na zainteresowaniach

Z zastrzeżeniem powyższych informacji informuje się Użytkowników o możliwości korzystania z informacji prezentowanych na YourOnlineChoices (EU), Network Advertising Initiative (USA) i Digital Advertising Alliance (USA), DAAC (Canada), DDAI (Giappone) lub w innych analogicznych serwisach. Przy ich wykorzystaniu możliwe jest zarządzanie preferencjami śledzenia w większości narzędzi reklamowych. W związku z powyższym Administrator sugeruje Użytkownikom korzystanie z tych zasobów w uzupełnieniu informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Digital Advertising Alliance udostępnia ponadto aplikację AppChoices, która pomaga Użytkownikom w kontrolowaniu reklamy behawioralnej w aplikacjach mobilnych.

Administrator Danych Osobowych

RENNER ITALIA S.p.A. Siedziba: Via Ronchi Inferiore 34 40061 – MINERBIO (Bolonia) Adres email Administratora: comunicazione@renneritalia.com Z uwagi na fakt, że wykorzystywanie w tej Aplikacji Narzędzi Śledzenia strony trzeciej nie może być w pełni kontrolowane przez Admninistratora, każde konkretne odwołanie do Narzędzi Śledzenia trzeciej strony należy rozumieć jako orientacyjne. W celu uzyskania wyczerpujących informacji Użytkownicy proszeni są o zapoznanie się z Polityka Prywatności odpowiednich usług stron trzecich wskazanych w tym dokumencie. Zważywszy na kompleksowy charakter możliwości identyfikowania technologii śledzących Użytkownicy proszeni są o kontaktowanie się z Administratorem w przypadku, w którym chcieliby uzyskać dodatkowe informacje dotyczące wykorzystywania takich technologii w tej Aplikacji.

Definicje i odwołania do terminów prawnych

Dane Osobowe (lub Dane)

Dane osobowe to informacje, które, bezpośrednio lub pośrednio, również w powiązaniu z jakąkolwiek inną informacją, włącznie z osobistym numerem identyfikacyjnym, powodują lub umożliwiają zidentyfikowanie osoby fizycznej.

Dane użytkowania

Chodzi o informacje gromadzone w sposób automatyczny przez tę Aplikację (jak również przez aplikacje stron trzecich zintegrowanych z tą Aplikacją), w tym: adresy IP lub nazwy domen komputerów wykorzystywanych przez Użytkownika, który łączy się z tą Aplikacją, adresy w notacji URI (Uniform Resource Identifier), godzina żądania, metoda wykorzystana do przekazania żądania na serwer, rozmiary pliku otrzymanego w odpowiedzi, kod numeryczny wskazujący stan odpowiedzi serwera (sukces, błąd, itd.), kraj pochodzenia, właściwości przeglądarki i systemu operacyjnego wykorzystywanych przez odwiedzającego, różne konotacje czasowe wizyty (na przykład okres przebywania na każdej ze stron) oraz szczegóły dotyczące ścieżki pokonanej wewnątrz Aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem sekwencji odwiedzanych stron, parametrów odnoszących się do systemu operacyjnego i do środowiska informatycznego Użytkownika.

Użytkownik

Osoba korzystająca z tej Aplikacji, która, z zastrzeżeniem odmiennego wskazania, jest również osobą zainteresowaną.

Osoba zainteresowana

Osoba fizyczna, do której odnoszą się Dane Osobowe.

Podmiot przetwarzający dane

Osoba fizyczna, prawna, organ administracji publicznej lub jakikolwiek inny podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu Administratora, zgodnie z zasadami opisanymi w niniejszej polityce prywatności.

Administrator Danych Osobowych (lub Administrator)

Osoba fizyczna lub prawna, organ władzy publicznej, służby lub inny podmiot, który, samodzielnie lub wspólnie z innymi, określa cele i środki przetwarzania danych osobowych i stosowane narzędzia, włącznie ze środkami bezpieczeństwa dotyczącymi funkcjonowania tej Aplikacji i korzystania z niej. Administrator Danych Osobowych, jeżeli nie zostanie wskazane inaczej, to właściciel tej Aplikacji.

Ta Aplikacja 

Narzędzie sprzętowe lub oprogramowanie, za pomocą którego są gromadzone i przetwarzane Dane Osobowe Użytkowników.

Usługa

Usługa świadczona przez tę Aplikację, tak jak została ona zdefiniowana w odnośnych terminach (jeżeli istnieją) na tej stronie/aplikacji.

Unia Europejska (lub UE)

Z zastrzeżeniem odmiennego wskazania, każde odniesienie do Unii Europejskiej zawarte w niniejszym dokumencie rozumiane jest jako obejmujące wszystkie obecne państwa członkowskie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Pliki Cookie

Pliki Cookie to Narzędzia Śledzenia, będące małymi porcjami danych przechowywanymi wewnątrz przeglądarki Użytkownika.

Narzędzie Śledzenia

Przez Narzędzie Śledzenia rozumie się wszelkie technologie – np. Pliki Cookie, niepowtarzalne identyfikatory, web beacons, wbudowane skrypty, e-tag i fingerprinting – które pozwalają na śledzenie Użytkowników, na przykład gromadząc lub zachowując informacje na urządzeniu Użytkownika.

Informacje prawne

Niniejsza informacja o polityce prywatności została sporządzona na podstawie wielu systemów prawnych, w tym na bazie artykułów 13 i 14 Rozporządzenia (UE) 2016/679. O ile nie zaznaczono inaczej, ta polityka prywatności dotyczy wyłącznie tej Aplikacji. Ostatnia zmiana: 31 stycznia 2022 iubenda zawiera te treści i gromadzi jedynie Dane Osobowe bezwzględnie konieczne do jego dostarczania.